วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธ.ค.2554ที่มา : http://youtu.be/AQ3WiHT0ztU
Channel : hctvforyou