วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.2553

ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
บริษัท ห้างร้าน สภา สมาคม กลุ่ม องค์กร มูลนิธิ ชมรมฯลฯ ใน จ.ราชบุรี
ร่วมถวายพระพร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2553

จัดทำโดย บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=FIVggqZ70_I
Channel : hctvforyou