วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

123 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


วีดีทัศน์ ครบรอบ 123 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ฉายในวันงานฉลองฯ วันที่ 11 ธ.ค.2553 ณ สนามฟุตบอลของโรงเรียน