วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ลาวเวียงรำแคน-ไทยลาวเวียง ราชบุรี

งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
วันที่ 7 ธ.ค.2551
ณ หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

รำเทิดพระเกียรติ มรภ หมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
วันที่ 7 ธ.ค.2551
ณ หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

รำกะเหรี่ยงกระทบไม้ ไทยกะเหรี่ยง ราชบุรี

งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
วันที่ 7 ธ.ค.2551
ณ หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

ผีกระด้ง-ไทยรามัญ ราชบุรี

งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
วันที่ 7 ธ.ค.2551
ณ หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

การแสดงชาวไทยวน ราชบุรี

งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
วันที่ 7 ธ.ค.2551
ณ หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

โปงลาง 5-วพ.บรมราชชนนีราชบุรี


งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
วันที่ 7 ธ.ค.2551
ณ หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

โปงลาง 4-วพ.บรมราชชนนีราชบุรี


การแสดงโปงลาง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
วันที่ 7 ธ.ค.2551

โปงลาง 3-วพ.บรมราชชนนีราชบุรี


การแสดงโปงลาง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
วันที่ 7 ธ.ค.2551

โปงลาง 2-วพ.บรมราชชนนีราชบุรี


การแสดงโปงลาง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
วันที่ 7 ธ.ค.2551

โปงลาง 1-วพ.บรมราชชนนีราชบุรี

การแสดงโปงลาง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
งานสืบสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ครั้งที่ 7
ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
วันที่ 7 ธ.ค.2551

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

วันครู 2553 อ.จอมบึง

วันครู 2553 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ทีมา : http://www.youtube.com/watch?v=eySaAgRWvjw

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

ภาพยนตร์โฆษณา ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010

ภาพยนตร์โฆษณา ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010