วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ที่นี่ ชยราชบุรี เล่าขานวัฒนธรรมไทย

รายการ "Amazing ราชบุรี"ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่น จ.ราชบุรี
HCTV ช่อง 7
ติดต่อสนับสนุนรายการ โทร.0-3231-0262
ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3
รายการ "Amazing ราชบุรี"ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่น จ.ราชบุรี
HCTV ช่อง 7
ติดต่อสนับสนุนรายการ โทร.0-3231-0262
Channel : hctvforyou
รายละเอียด : จังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จัดงาน "ที่นี่ชยราชบุรี เล่าขานวัฒนธรรมไทย" วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และบริเวณถนนวรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชุน กิจกรรมถนนวัฒนธรรม การแสดง การสาธิตภูมิปัญญา ลายอาหาร 8 ชาติพันธุ์ ซุ้มกิจกรรมวัฒนธรรม ถนนคนเดิน และโขนจากกรมศิลปากร ฯลฯ