วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เทศกาลดนตรีรักในสายลมหนาวที่สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


เทศกาลดนตรีเริ่มต้นฤดูรัก ในลมหนาว ขุนเขาและสายหมอก
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ช่วงที่อากาศหนาวเย็นกำลังดี
27 พฤศจิกายน 2553