วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

ลอดเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

การลอดเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อเป็นสิริมงคล
งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010
14 ก.พ.2553