วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

องค์เดียวในโลก วัดบ้านโป่ง ราชบุรี

รายการชิงช้าสวรรค์ปี5 ฤดูหนาว รอบแรก คู่ที่6
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" จ.ราชบุรี