วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาพยนต์น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 ผลงานคนราชบุรี

ที่ผมนำคลิบวีดิโอ ภาพยนต์สารคดีและภาพยนตร์ข่าว เรื่อง "น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485" มาไว้ในราชบุรีศึกษานี้ เหตุผลประการแรกก็คือ  เป็นผลงานของนายแท้ ประกาศวุฒิสาร ซึ่งท่านเป็นคนโพธาราม จ.ราชบุรี ของเรานี้เอง  เดิมชื่อ บุญแท้ เหมะบุตร เป็นบุตรคนโตของ ขุนประกาศวุฒิสาร กับนางท้อ เหมะบุตร จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมื่อ พ.ศ.2476 และไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเพาะช่าง ท่านได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) เมื่อปี พ.ศ.2542  (ดูประวัติ

ส่วนเหตุผลประการที่สอง เพราะขณะนี้ ปี พ.ศ.2554  น้ำก็กำลังท่วมกรุงเทพฯ เช่นกัน เลยตั้งใจนำมาให้ชมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนๆ กัน แต่ต่างเวลากัน ลองชมกันดูนะครับ เพื่อพวกเราจะได้ข้อคิดดีดีจากภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
ที่มา : http://youtu.be/1VhX9gTBPKA
Channel : nbishops