วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธ.ค.2554ที่มา : http://youtu.be/AQ3WiHT0ztU
Channel : hctvforyou

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาพยนต์น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485 ผลงานคนราชบุรี

ที่ผมนำคลิบวีดิโอ ภาพยนต์สารคดีและภาพยนตร์ข่าว เรื่อง "น้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2485" มาไว้ในราชบุรีศึกษานี้ เหตุผลประการแรกก็คือ  เป็นผลงานของนายแท้ ประกาศวุฒิสาร ซึ่งท่านเป็นคนโพธาราม จ.ราชบุรี ของเรานี้เอง  เดิมชื่อ บุญแท้ เหมะบุตร เป็นบุตรคนโตของ ขุนประกาศวุฒิสาร กับนางท้อ เหมะบุตร จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมื่อ พ.ศ.2476 และไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเพาะช่าง ท่านได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) เมื่อปี พ.ศ.2542  (ดูประวัติ

ส่วนเหตุผลประการที่สอง เพราะขณะนี้ ปี พ.ศ.2554  น้ำก็กำลังท่วมกรุงเทพฯ เช่นกัน เลยตั้งใจนำมาให้ชมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนๆ กัน แต่ต่างเวลากัน ลองชมกันดูนะครับ เพื่อพวกเราจะได้ข้อคิดดีดีจากภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
ที่มา : http://youtu.be/1VhX9gTBPKA
Channel : nbishops

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลงานของนายบุญเลิศ อรรคอุดม ผอ.รร.อนุบาลราชบุรีวีดีทัศน์ผลงานของ
นายบุญเลิศ อรรคอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2554
ที่มา : http://youtu.be/7YrbtxG5xVk
Channel : Kmratchaburi

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สุนทรพจน์ : มือสะอาด ชาติไม่ล่มสุนทรพจน์ชนะเลิศระดับประเทศ
"มือสะอาด ชาติไม่ล่ม"
โดย
น.ส.กษริน   วงศ์กิตติชวลิต
โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ จ.ราชบุรี
ที่มา : http://youtu.be/RsfLTVuHBTA
Channel : surakrai82  Upload เมื่อ 8 มิ.ย.2554

เนื้อหา

ท่านประธาน ท่านคณะกรรมการ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ดิฉัน น.ส.กษริน วงศ์กิตติชวลิต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

ธรรมชาติให้ได้แค่พรสววรค์ แต่พรแสวงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเอง
ธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณ แต่มโนธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเอง
ธรรมชาติให้ได้แค่สองมือ  แต่การใช้สองมือสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติ
ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองเช่นกัน
ถ้า "มือสะอาด ชาติจะไม่ล่ม"

คนที่มือสะอาด คือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักพอ
เพราะธรรมชาติของมุนษย์นั้น ไม่รู้จักพอ
ไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงิน
แต่ชอบปรับจำนวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจ

ความทุกข์ของมนุษย์ จึงไม่ใช่การ "ไม่ได้"
ความยากของมนุษย์ จึงไม่ใช่ "การไม่มี"
แต่ความทุกข์ยากของมนุษย์อยู่ที่ "การไม่พอ" ต่างหาก

ประเทศชาติก็เปรียบเสมือนบ้าน
ข้าราชการก็เปรียบเสมือนหลังคา
ชาวประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้าน
ถ้าหลังคาบ้านรั่ว พื้นบ้านย่อมตากแดดตากฝน จนตัวบ้านผุพังทลาย
ประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับพายุฝนแห่งการทุจริตของใครบางคน
ไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่ม
และไม่ได้เกิดมาเพื่อโต้ลมพายุแห่งความเห็นแก่ตัวของคนบางพรรค

การทุจริตคอรัปชั่นจึงเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งปวง
โดยมีความยากแค้นของประชาชน ความยากจนของประเทศชาติเป็นบุตรหลาน
โลภะทุจริตเป็นรากแก้ว ยืนต้นเติบโตเป็นการโกงกิน
มีกิ่งใบที่แหลมคมประดุจหอกและดาบคอยทิ่มแทง
ออกดอกเป็นกลิ่นคาวเลือด ให้ผลที่มีรสฝาดเฝื่อนและแสบเผ็ดแก่คนทั้งแผ่นดิน

ประเทศชาติจะอยู่รอดได้ ต้องอาศัยคนที่มีใจสัตย์ซื่อมือสะอาด ปกป้องชาติไม่ให้ล่ม
เท้าที่ไม่มีบาดแผล ย่อมกล้าลุยโคน
คนที่ไม่มีความทุจริตในหัวใจ ย่อมกล้าต่อกรกับอิทธิพลความชั่วร้าย
มือที่สะอาดกล้ากำยาพิษ ฉันใด  ใจที่สะอาดย่อมไม่หวั่นไหวต่ออามิสเครื่องราช ฉันนั้น

"จะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผล รอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้าง
มีแต่มือมีแต่ใจไม่จืดจาง    ที่ต้องล้าง ที่ต้องรื้อ ลงมือทำ"

มือต้องสะอาด  ชาติจึงไม่ล่ม ด้วยการปฏิบัติตามโอวาทสามประการดังนี้
  1. มือนี้ต้องปล่อยวางความชั่ว  เพราะการทำความชั่วครั้งแรก ย่อมเปิดประตูให้ทำความชั่วครั้งที่สอง ครั้งที่สามตามมา เพียงเพื่อปกปิดความผิดนั้น ต้องทำความผิดอีกหลายครั้ง การทุจริตโกงกินครั้งแรกย่อมจูงมือความชั่วนานับประการตามมา
  2. มือนี้ต้องทำดี ธรรมชาติให้สองมือไว้ ไม่ใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ แต่ให้ไว้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติ ดั่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตอนหนึ่งว่า "คนเรานั้นต้องหมั่นทำความดีบ่อยๆ เพื่อให้จิตคุ้นชินกับความดี เพราะถ้าไม่ทำดีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย"
  3. ใจดวงนี้ต้องเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงต้นกล้าแห่งคุณธรรม  ไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้าแห่งกิเลสตัณหา สองมือนี้ต้องนำต้นกล้าแห่งคุณธรรมในจิตใจมาเพาะปลูกลงบนผืนแผ่นดินไทย  ให้กิ่งใบแห่งคุณธรรมนั้นแผ่สาขา ก่อให้เกิดร่มเงาแห่งความผาสุขตลอดไป
ท่านผู้มีเกียรติค่ะ
ไม่มีมือที่พิการใด จะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน
ไม่มีมือของอาชญากรใด จะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรกของคนโกงกินชาติบ้านเมือง
และไม่มีพระหัตถ์ของพระพรหมองค์ใด จะสร้างสรรค์ประเทศชาติให้งดงามได้เท่ากับ
"มือสะอาด ชาติไม่ล่ม"

เกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้สมค่าคำว่า "คน"
โดยการใช้สองมือที่สะอาด สร้างชาติให้เจริญ
เมื่อตอนเราเกิด เราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มระรื่น
ตอนเราตาย เราต้องยิ้มระรื่นโดยที่คนอื่นร้องไห้
ทำอย่างนี้ได้ จึงจะเป็นผู้ที่มี

"มือสะอาด ชาติไม่ล่ม"  อย่างแท้จริง

******************************

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ศิษย์เก่าดีเด่นและครูสอนนาน โรงเรียนดำเนินวิทยา

ศิษย์เก่าดีเด่นและครูสอนนาน
โรงเรียนดำเนินวิทยา ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
จัดทำในโอกาสครบรอบ 60 ปี
ฉายครั้งแรกในงานฉลองเมื่อคืนวันที่ 4 มี.ค.2554
ณ สนามฟุตบอลในโรงเรียน
ผลิตโดย
 บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (HCTV)
20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี ประเทศไทย โทร.0-3231-0262

โรงเรียนดำเนินวิทยา ครบรอบ 60 ปี

ประวัติโรงเรียนดำเนินวิทยา
 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
จัดทำในโอกาสครบรอบ 60 ปี
ฉายครั้งแรกในงานฉลองเมื่อคืนวันที่ 4 มี.ค.2554
ณ สนามฟุตบอลในโรงเรียน
ผลิตโดย
บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (HCTV)
20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี ประเทศไทย โทร.0-3231-0262

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศึกมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวที

ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขบวนแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011ขบวนแห่เกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2554 ในพิธีเปิดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011

ขบวนแห่เอ็งกอ งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011


การแสดงคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2554 ในพิธีเปิดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011